Burundi map

Burundi state located in the southern hemisphere at coordinates -3.3377778,29.9716667. Short name of the state BI. State's population Burundi more than 643 845 people. The most important cities in the state: Bubanza, Bujumbura, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karuzi, Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga, Mwaro, Ngozi, Rumonge, Rutana, Ruyigi.

You can also view maps of cities:
© NewMeotis 2014-2024